बीमा नामांकन सहायता

सामाजिक कार्य विभाग

717-299-6371 मा फोन गर्नुहोस् वा हाम्रा स्थानहरू मध्ये एकमा विभिन्न कार्यक्रमहरूको लागि तपाईंको योग्यतालाई विचार गर्ने एक सामाजिक कार्यकर्तासँग भेटघाटको समय निर्धारण गर्न एक रिसेप्सनिस्टसँग कुरा गर्नुहोस् ।

717-299-6371 मा फोन गर्नुहोस् वा हाम्रा स्थानहरू मध्ये एकमा विभिन्न कार्यक्रमहरूको लागि तपाईंको योग्यतालाई विचार गर्ने एक सामाजिक कार्यकर्तासँग भेटघाटको समय निर्धारण गर्न एक रिसेप्सनिस्टसँग कुरा गर्नुहोस् ।

हाम्रा  सामाजिक कार्यकर्ताहरूले चिकित्सा सहयोग वा चिप (CHIP) लागू गर्न तपाईंलाई वर्षको कुनै पनि समयमा मद्दत गर्न सक्नेछन् ।

यदि तपाई वयस्क हुनुहुन्छ र चिकित्सा सहयोगको लागि योग्य नहुनु भएमा, तपाईं बजार स्वास्थ्य बीमा को लागि योग्य हुन सक्नु हुनेछ ।

चिकित्सा सहयोग (मेडिकेड [Medicaid] को रूपमा पनि चिनिन्छ)

चिकित्सा सहयोग (मेडिकेड [Medicaid] को रुपमा  पनि चिनिन्छ) एक पेन्सिलभेनिया राज्यद्वारा प्रशासन गरिएको जना स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम हो । चिकित्सा सहयोगमा अत्यन्त कम लागतको साझेदारीमा एक व्यापक लाभ प्याकेज छ । वयस्कहरू, बच्चाहरू, र पुराना र / वा असक्षमता भएका वयस्कहरूको लागि मेडिकेीडका विभिन्न श्रेणीहरू छन् ।

बच्चाको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम (CHIP)

घरेलु आय उच्च भएको कारण चिकित्सा सहयोगमा योग्य हुन नसक्नेहरूका बच्चाहरूका लागि बच्चाको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम (CHIP) ले एक वृहत कभरेजको प्रस्ताव गर्दछ । आयमा निर्भर रहेर, CHIP या त नि:शुल्क, कम-शुल्क, वा शुल्क अनुसार (उच्च आय भएका परिवारहरूका लागि) हुन सक्छ । योग्य हुनको लागि बच्चाहरूको बीमा नगरिएको हुनुपर्नेछ ।

स्वास्थ्य बीमा बजार (Health Insurance Marketplace)

स्वास्थ्य बीमा बजार (Health Insurance Marketplace) (“बजार [Marketplace]” वा “विनिमय [exchange]” को रुपमा पनि चिनिने) एक सेवा हो जसले मानिसहरूलाई बहनयोग्य स्वास्थ्य बीमाको खरीद गर्न र नामाकरण गर्न मद्दत गर्छ । बजारले वेबसाइटहरू, कल सेन्टरहरू, कल सेन्टरहरु, र व्यक्तिगत मद्दतको माध्यमले स्वास्थ्य योजनाको खरीद र नामाकरण सेवाहरू प्रदान गर्दछ । तपाईं प्रिमियम लागत तिर्न मद्दत गर्नको लागि कर छुटको लागि योग्य हुन सक्नुहुन्छ । संघीय सरकारले बजार संचालन गर्दछ, HealthCare.gov मा यो उपलब्ध छ ।

तपाईंलाई बजार बीमाको लागि योग्यता खोज्नको लागि तपाईंलाई मद्दत गर्न बजारद्वारा प्रमाणित आवेदन परामर्शदाताहरूको रुपमामा प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताहरू ल्यानकास्टर स्वास्थ्य केन्द्रमा छन् । हाम्रा प्रमाणित आवेदन परामर्शदाताहरूले तपाईंलाई खाता बनाउनको लागि, वहनयोग्य बीमाको लागि आवेदन गर्न, तपाईंका आवश्यकताहरू अनुरुप सबैभन्दा राम्रो योजना छनौट गर्न, र बीमा योजनामा नामाकरण गर्न तपाईंलाई मद्दत गर्नेछन् ।

बजार बीमाको लागि 2019 को नोभेम्बर 1 देखि डिसेम्बर 15 सम्म नामाकरण खुला छ ।  यदि तपाईं डिसेम्बर 15 सम्म नामाकरण हुनु भएमा, तपाईंको नयाँ कभरेज जनवरी 1, 2020 देखि सुरु हुनेछ ।

यदि बर्षको अन्य समयमा तपाईंको जीवन परिवर्तन भएमा, तपाईं विशेष नामाकरण अवधिको लागि योग्य हुन सक्नुहुनेछ यदि तपाईं वा कोही पनि तपाईंको घर परिवारमा विगत 60 दिनमा छ भने:

 • विवाह भएमा । महिनाको अन्तिम दिनमा योजना छनौट गर्नुहोस् र तपाईं आगामी महिनाको पहिलो दिनबाट कभरेज सुरु गर्न सक्नु हुनेछ ।
 • बच्चा पाउनुभएमा , धर्मपुत्र / धर्मपुत्री लिनुभएमा, वा आश्रित स्याहारको लागि बच्चा राख्नुभएमा । तपाईंले 60 दिन पछि सम्म पनि योजनामा नामाकरण गर्न नसक्नु भएमा समेत — तपाईंको समारोह भएको दिन देखि नै कभरेज सुरु गर्न सक्नु हुनेछ ।
 • सम्बन्ध विच्छेद भयो वा कानुनी रुपमा छुट्टियो र  स्वास्थ्य बीमा गुम्यो । (नोट : कभरेज नगुमाई सम्बन्ध विच्छेद हुनु वा कानुनी रुपमा छुट्टिनुले तपाईं विशेष नामाकरण अवधिको लागि योग्य हुनु हुने छैन ।)
 • तपाईं विशेष नामाकरण अवधिको लागि योग्य हुनुहुनेछ यदि तपाईंको बजार योजनामा कसैको मृत्यु भएमा र जसको नतिजामा, तपाईं अब आफ्नो हालको स्वास्थ्य योजनाको लागि योग्य हुनुहुँदैन।
 • नयाँ जीप (ZIP) कोड वा देशमा नयाँ घरमा सर्नु भयो
 • विदेश राष्ट्र वा संयुक्त राज्यको क्षेत्रबाट संयुक्त राज्यमा सर्नु भयो
 • यदि तपाईं विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने र तपाईं आफूले पढेको विद्यालयको स्थानबाट वा स्थानमा सर्नु भयो ।
 • यदि तपाईं मौसमी कामदार हुनुहुन्छ भने र आफ बस्ने र काम गर्ने स्थानबाट वा स्थानमा सर्नु भयो ।
 • एक आश्रय वा अन्य संक्रमणकालीन घरमा वा घरबाट सर्नु भयो ।

नोट : चिकित्सा उपचारको लागि मात्र वा बिदामा अन्यत्र कतै बस्नु भएमा तपाईं विशेष नामाकरण अवधिको लागि योग्य हुनु हुने छैन ।

महत्वपूर्ण : तपाईं सर्नु भन्दा 60 दिन अगाडिसम्म तपाईंसँग एक वा बढी दिनहरूको लागि योग्य स्वास्थ्य कभरेज भएको तपाईंले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । यदि तपाई विदेशबाट वा संयुक्त राज्यको क्षेत्रबाट सर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईंले प्रमाण पेश गर्नु पर्दैन ।

यदि तपाईं वा तपाईंको घर परिवारका कुनै सदस्यले विगत 60 दिनमा स्वास्थ्य कभरेजको योग्यता गुमायो वा आउँदो 60 दिन भित्र कभरेज गुमाउने अपेक्षा गरेमा. तपाईं विशेष नामाकरण अवधिको लागि योग्य हुन सक्नु हुनेछ ।

 • जागिरमा आधारित कभरेज गुमायो
 • तपाईं आफैले खरीद गरेको व्यक्तिगत स्वास्थ्य कभरेजको योजना वा नीति गुमायो
 • मेडिकेड वा CHIP को लागि योग्यता गुमायो
 • मेडीकेयरको योग्यता गुमायो
 • परिवारका सदस्य मार्फत कभरेज गुमायो

जीवनका अन्य परिवेशहरू जसले तपाईंलाई विशेष नामाकरण अवधिको लागि योग्य बनाउन सक्नेछ :

 • परिवर्तनहरू जसको कारण तपाईं अब उप्रान्त मेडिकेड वा बच्चाको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम (CHIP) को लागि योग्य नरहनु भएमा
 • एक संघीय मान्यता प्राप्त जनजाति वा एक अलास्का मूल निवासी दावी समाधान ऐन (ANCSA) निगमको शेयरधनीको रुपमा सदस्यता प्राप्त गरेमा
 • तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिकाको नागरिक बन्नु भएकोले बजारको लागि नयाँ योग्य हुँदैछ
 • थुनामुक्त भएमा
 • राज्य र राष्ट्रिय अमेरीकोर्प्स (AmeriCorps), भिस्टा (VISTA), वा एनसीसीसी (NCCC) सदस्यको रुपमा सेवा सुरु वा अन्त्य गर्दा

तपाईं विशेष नामाकरण अवधिको लागि योग्य हुनुहुन्छ कि भनेर हेर्नको लागि यहाँ जाँच गर्नुहोस्

तपाईंसँग पहिल्यै बजार स्वास्थ्य बीमा कभरेज छ ?

हाम्रा प्रमाणित आवेदन परामर्शदाताहरूद्वारा वा बजारलाई 1-800-318-2596 मा फोन गरेर वा तपाईंको Healthcare.gov खातामा लग-अन गरेर पुन: नामाकरण गर्न अत्यन्त जरुरी छ । यदि तपाईंले यस्तो नगर्नु भएमा, तपाईंले आफ्नो करमामा छुट गुमाउन सक्नु हुनेछ र तपाईंको प्रिमियमहरू पनि बढेर जान सक्नेछ ।  

बजार योजनाहरू, लागतहरूहरू र कभरेज सहित, प्रत्येक वर्षपरिवर्तन हुन सक्नेछ । तपाईंको लाभ परिवर्तन हुन सक्नेछ, र तपाईंले तुलना नगर्दा सम्म कहिल्यै थाहा नपाउन सक्नुहुन्छ ।

के म बेखर्ची लागतहरूको लागि योग्य हुनेछु ?

यो अनलाईन अनुदान क्यालकुलेटर  ले तपाईंलाई आफ्नो बीमाको खर्च कस्तो हुनेछ भनेर एउटा आइडिया दिनेछ । यो यन्त्रले वहनयोग्य स्याहार ऐन ([Affordable Care Act (ACA)]) द्वारा निर्मित नयाँ स्वास्थ्य बीमा विनिमयहरू (वा “बजारहरू”) मा आफैले बीमा खरीद गर्ने व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य बीमाका प्रिमियमहरू र अनुदानहरूको उदाहरण दिन्छ । यो क्यालकुलेटरमा, तपाईंले अनुदानहरूको लागि तपाईंको योग्यता र स्वास्थ्य बीमामा तपाईंले कति खर्च गर्न सक्नुहुन्छ भनेर तपाईंले विभिन्न आय स्तरहरू, उमेरहरू, र परिवारको आकारहरू प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ ।

717-299-6371 मा फोन गर्नुहोस् वा हाम्रा स्थानहरू मध्ये एकमा विभिन्न कार्यक्रमहरूको लागि तपाईंको योग्यतालाई विचार गर्ने एक सामाजिक कार्यकर्तासँग भेटघाटको समय निर्धारण गर्न एक रिसेप्सनिस्टसँग कुरा गर्नुहोस् ।

तपाईंले अनलाइन आवेदन पनि गर्न सक्नुहुन्छ वा बजारलाई1-800-318-2596 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ ।

सामाजिक कार्यकर्तासँग नामाकरण सहयोगको लागि भेटघाटको समयमा तपाईंले आफूसँग के ल्याउनुपर्छ :

 1. परिचय पत्र (ID) – सवारीचालक अनुमति पत्र, राज्यको परिचय पत्र, वा तपाईंसँग भएको अन्य कुनै फोटो भएको परिचय पत्र
 2. गत महिनाको आय विवरण र अन्य कुनै आय भएमा त्यसको कागजात
 3. आप्रवासन स्थितिको दस्तावेज
 4. कर फिर्ता (सबैभन्दा नवीनतम)
 5. बैङ्क विवरण (कुनै चिकित्सा सहयोग श्रेणीहरूमा  यो चाहिन्छ)
 6. परिवारका सबै सदस्यहरूको सामाजिक सुरक्षा नम्बरहरू

मेरा बालबालिकाहरू CHIP को लागि योग्य हुन्छन्, तर मैले स्वास्थ्य बीमा मार्केटप्लेस खरिद गरे भने के हुन्छ?

तपाईंका बालबालिकाहरू CHIP को लागि योग्य हुन्छन् भने, उनीहरू मार्केटप्लेस बीमामा कुनै पनि लागतहरूमा विरामको लागि योग्य हुँदैनन्। CHIP बाट आफ्नो बालबालिकालाई कभर गर्न यो थप वहनीय हुन्छ। सम्झनुहोस्, तपाईं र अन्य पारिवारिक सदस्यहरू मार्केटप्लेसमा बचतहरूको लागि योग्य हुन सक्नुहुन्छ।