बिरामीका स्रोतहरू

हामी एउटा स्याहार टोली भन्दा धेरै हौं। हामी एक टोली हौं जसले स्याहार गर्ने, सहकार्य गर्ने गर्छौं।

बिरामी शिक्षा

धेरै स्वास्थ्य शीर्षक/अवस्थाहरूमा निःशुल्क बिरामी शिक्षा उपलब्ध गराउनको लागि हाम्रो न्यू होल्याण्ड एभिन्यू साइटमा Lancaster Health Center ले Harrisburg क्षेत्रको सामुदायिक कलेज नर्सिङ कार्यक्रमसँग साझेदार गर्छ। नर्सिङ विद्यार्थीहरू प्रत्येक व्यक्तिको स्वास्थ्य उद्देश्यहरू पूरा गर्नको लागि स्वास्थकर बानीहरूको विकास गर्न बिरामीहरूसँग कार्य गर्छन्।

सामाजिक कार्य

हाम्रो सामाजिक कार्य विभागले बिरामीको चिकित्सा र दन्त अनुभवहरूलाई सम्पूर्ण स्वास्थ्यलाई सहायता गर्न आवश्यक स्रोतहरूसँग जोड्छ, निम्न कुरालाई समावेश गरेर:

स्याहार समन्वय

बिरामीहरूलाई आफ्ना स्वास्थ्य अवस्थाहरू बुझ्न र व्यवस्थित गर्नमा मद्दत गर्नको लागि स्याहार समन्वयले हाम्रा स्याहार टोलीहरूको भागको रूपमा सेवा गर्छ। हाम्रा संयोजकहरू निम्न कुरासहित तपाईंलाई सहायता गर्न उपलब्ध हुन्छन्:

  • स्वास्थ्य शिक्षा
  • चिकित्सा समीक्षा
  • विशेष स्याहार र अन्य स्याहार आवश्यकताहरूको संयोजनसँग सहायता
  • स्याहार व्यवस्थापनको संक्रमणहरू
  • विकसित स्याहार योजना

वेलनेस सर्कल्स (Wellness Circles)

वेलनेस सर्कल्सले समान निदान अनुभव गरिरहेको बिरामीहरूलाई सहायता गर्न व्यक्तिगत स्याहार, सामूहिक शिक्षा र साथीहरूको सहायता प्रस्ताव गर्छ। Lancaster Health Center ले गर्भवती आमा, नयाँ परिवार र तिनीहरूको बच्चा, मधुमेह व्यवस्थापन र थपको लागि सामूहिक कक्षाहरू उपलब्ध गराउँछ!

थप जानकारीको लागि वा वेलनेस सर्कल्स सत्र निर्धारण गर्न, कृपया हाम्रो वेलनेस सर्कल्स संयोजकलाई 299-6372 एक्सटेन्सन 11210 मा सम्पर्क गर्नुहोस्।

सामुदायिक संसाधनहरूमा जडान गर्ने

हामीले साइटमा हाम्रा बिरामीहरूको लागि पूर्ण-विकसित स्याहार उपलब्ध गराउन निम्न कुराहरू समावेश गरेर हाम्रो समुदायमा विशेषज्ञहरूसँग टोली बनाएका छौं:

  • बिरामी शिक्षा
  • व्यवहारसम्बन्धी स्वास्थ्य
  • कानूनी सहायता
  • काइरोप्र्याक्टिक स्याहार
  • अन-साइट फार्मेसी पहुँच

यी स्रोतहरूमा पहुँच गर्न, हाम्रा बिरामी सेवाहरूको केन्द्रलाई 717-299-6371 मा फोन गर्नुहोस्।

सेवा र स्लाइडिङ फि कार्यक्रमको लागि भुक्तानी

Lancaster Health Center ले हामीले उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य स्याहार सेवाहरूका लागि शुल्कहरू लगाउँछ. सेवाहरू वहनीय छन् भनी निश्चित गर्ने धेरै भुक्तान गर्ने विधिहरू छन्।

हाम्रो स्लाइडिङ फि कार्यक्रम (Sliding Fee Program) ले घरायसी आम्दानी र आकारमा आधारित हाम्रा सुविधाहरूमा प्रस्ताव गरिएका चिकित्सा वा दन्त सेवाहरूमा छुट दरको प्रस्ताव गर्छ। यो कार्यक्रमको लागि योग्य हुन, तपाईंले हाम्रा बिरामी लाभका समन्वयकहरू मध्ये एकलाई भेट्नको लागि 717-299-6371 कल गर्नुपर्छ।

हामीले बीमा, व्यावसायिक बीमा, चिकित्सा सहायता/Medicaid वा Medicare नभएका बिरामीहरूको स्याहार गर्छौं। बिरामीहरूले आम्दानी, स्रोत र अन्य योग्यता आवश्यकताहरू पूरा गर्छन् भने बिरामीहरू चिकित्सा सहायता र बजारस्थान बीमाको लागि योग्य हुन्छन्।

बजारस्थान बीमा, Medicaid र CHIP मा नामांकन गर्न सहायताको लागि, कृपया हाम्रो आउटरिच तथा नामांकन विभाग (Outreach and Enrollment Department) लाई 717-299-6371 मा सम्पर्क गर्नुहोस्।

तपाईंको बीमाले हाम्रा सेवाहरूलाई समेट्छ भनी तपाईं सुनिश्चित हुनुहुँदैन भने, कृपया हाम्रो बिलिङ विभागसँग कुरा गर्न हामीलाई 717-299-6371 मा सम्पर्क गर्नुहोस्।

बीमा नामांकन

हाम्रो प्रमाणित आवेदन परामर्शदाताहरूले तपाईंलाई खाता सिर्जना गर्न, वहनीय बीमाको लागि आवेदन दिन, तपाईंका आवश्यकताहरूलाई पूरा गर्ने उत्कृष्ट योजना उठाउन र बीमा योजनामा भर्ना हुन मद्दत गर्नुहुनेछ।

प्रमाणित आवेदन परामर्शदातासँग आवेदन प्राप्त गर्ने त्यहाँ दुई तरिकाहरू छन्:

1.) हाम्रो मुख्य तालिकाबद्ध नम्बर 717-299-6371 मा फोन गर्नुहोस् र सामाजिक कार्यकर्ता वा परामर्शदातासँग अपोइन्टमेन्टको लागि अनुरोध गर्नुहोस्।

2.)हाम्रा स्थानहरू मध्ये एक स्थानको पहिलो डेस्कमा रोक्किनुहोस् र आवेदनको अनुरोध गर्नुहोस्।

बिरामी पोर्टल

बिरामीहरू हाम्रो बिरामी पोर्टेलबाट Lancaster Health Center सँग जडान हुनसक्छन्। यी अन-लाइन उपकरणहरूले बिरामीहरूलाई कुनै पनि समयमा अपोइन्टमेन्टको अनुरोध गर्न, जानकारी पहुँच गर्न र आफ्नो स्याहार टोलीसँग जडान हुने अनुमति दिन्छ।

बिरामीका अधिकार र उत्तरदायित्वहरू

Lancaster Health Center ले आर्थिक स्थितिको वावजुद – सबैलाई उच्च गुणस्तर र सहानुभूतिपूर्ण स्वास्थ्य स्याहार डेलिभर गर्छ। यो प्रयोजन र प्रतिबद्धता राख्दा, हामीले निम्न बिरामीका अधिकार र उत्तरदायित्वहरूलाई प्रस्तुत गर्छौं:

कार्यक्रम तथा सेवाहरू - ब्रोसरहरू

हामीले सेवा गर्ने व्यक्तिहरूको मान, रूचि, आवश्यकता र छनोटहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्ने टोली-आधारित स्वास्थ्य स्याहार सेवाहरू उपलब्ध गराउने हाम्रो विस्तृत दृष्टिकोणको कारणले Lancaster Health Center राष्ट्रिय रूपमा पहिचान गरिएको बिरामी-केन्द्रित चिकित्सा गृह हो। हाम्रा प्रतिबद्ध स्याहार टोलीहरू प्रत्येक बिरामीको अद्वितीय आवश्यकता, संस्कृति, मान र प्राथमिकताहरूको बुझाइ र समानमा समर्पित छन्।

तपाईंले आफ्नो प्रदायक बाहेक कसैलाई चिन्नुहुन्छ भने, उहाँहरूलाई भन्नुहोस् कि तपाईं Lancaster Health Center मा पर्नुहुन्छ र उहाँहरूलाई यहाँ पनि स्वागत छ।