सेवाहरू

Lancaster Health Center ले कसैको भुक्तानी गर्ने क्षमतालाई ख्याल नगरी,

सबैलाई स्वास्थ्य स्याहार उपलब्ध गराउँछ।

हाम्रो स्लाइडिङ फि कार्यक्रमले घरायसी आम्दानी र साइजको आधारमा हाम्रा सुविधास्थलहरूमा प्रस्ताव गरिएका चिकित्सा तथा दन्त निवारक सेवाहरूका लागि छुट दर वा नाम मात्रको शुल्क प्रस्ताव गर्छौं। हाम्रो स्लाइडिङ फि कार्यक्रमका अतिरिक्त, हाम्रा सुविधाहरूले सविधाजनक पार्किङ र शारीरिक असक्षमता भएका बिरामीहरूलाई सहज पहुँचजा साथै अंग्रेजी र स्पेनिश दुबैमा संसाधानहरू र दोभाषे सेवाहरू उपलब्ध गराउँछन्।

चिकित्सा स्याहार

दन्त स्याहार

परिवार-केन्द्रित प्रसूति स्याहार तथा महिलाको स्वास्थ्य

बिरामीका स्रोतहरू

तपाईंको बिरामीप्रति-केन्द्रित चिकित्सा गृह (pcmh)

हामीले सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिका मान्यता, रूचि, आवश्यकता र रोजाइहरूलाई चिन्तन गर्नका लागि हामीले स्वास्थ्यस्याहार सेवाहरू उपलब्ध गराउनेमा व्यापक पहुँच उपलब्ध गराउँछौं।

व्यापक स्याहार

तपाईंका व्यक्तिगत स्वास्थ्यस्याहार आवश्यकताहरू पूरा गर्नका लागि Lancaster Health Center सँग तपाईंसँग साझेदारी गर्न डिजाइन गरिएका समर्पित स्याहार टोलीहरू छन्

बिरामी-केन्द्रित

हाम्रा स्याहार टोलीहरूले सम्पूर्ण बिरामीको स्याहार गर्दा उच्च-गुणस्तर भएको, सहानुभूतिशील र साँस्कृतिक रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक स्वास्थ्यस्याहार डेलिभर गर्छन्। हामी प्रत्येक बिरामीका अद्वितीय आवश्यकता, संस्कृति, मान्यता तथा प्राथमिकताहरूलाई बुझेर तिनीहरूको सम्मान गर्न समर्पित छौं।

समन्वित स्याहार

तपाईंको स्याहार टोलीले तपाईंसँग स्याहारको उत्कृष्ट योजना सिर्जना गर्न मद्दत गर्नका लागि हाम्रो केन्द्रभन्दा बाहिरको स्याहारका कुनै पनि रेकर्ड सहित तपाईंको पूर्ण चिकित्सा इतिहासको समीक्षा गरेर तपाईंका स्वास्थ्यस्याहार आवश्यतकताहरूलाई समर्थन गर्नेछ।

पहुँचोग्य सेवाहरू

बिरामीहरूले मुख्य नम्बरमा फोन गरे र नियमित कार्यालय समयमा केन्द्रमा पहुँच गर्न सक्छन्। कार्यालय समयपछि, बिरामीहरूले अन-कल प्रदायकलाई पहुँच गर्न सक्छन्, जसले कुनै अत्यावश्यक चिकित्सा आवश्यकतामा सहायता गर्न सक्छन्। बिरामीहरूले बिरामी पोर्टलमार्फत कुनै पनि समयमा उनीहरूका स्याहार टोलीलाई विद्युतीय सन्देश पठाउन पनि सक्नुहुन्छ।

गुणस्तर र सुरक्षा

गुणस्तरीय स्याहार अधिकार हो, विशेषाधिकार होइन! Lancaster Health Center कर्मचारीहरूलाई उच्च गुणस्तरको स्याहार उपलब्ध गराउनर बिरामीको अनुभव र बिरामीको सन्तुष्टि मापन गरी तिनीहरूमा प्रतिक्रिया जनाउन कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गरेर स्वास्थ्यस्याहारको उदाहरणीय नमूना बन्न संघर्ष गर्छ।