हाम्रो कथा

हाम्रो समुदायको ख्याल गर्ने

स्वास्थ्य स्याहार


44 वर्षदेखि, Lancaster Health Center ले उच्च गुणस्तर र सौहार्दपूर्ण चिकित्सा र दन्त स्याहार हाम्रा सबै समुदायहरूलाई तिनीहरूको आर्थिक अवस्था जे जस्तो भए तापनि प्रस्ताव गरिएको छ। हामीले बीमा बिना पनि सबै बिरामीहरूलाई जाँच गर्छौं। हामीसँग स्लाइडिङ फि स्केल छूट कार्यक्रम (Sliding Fee Scale Discount Program) छ, घरायसी आम्दानी र आकारको आधारमा हाम्रा सुविधास्थलहरूमा चिकित्सा र निवारक दन्त सेवाहरूमा छूट गरिएको दर प्रस्ताव गर्छ।

हामी राष्ट्रिय रूपमा परिचित बिरामी-केन्द्रित चिकित्सा गृह हौं

Lancaster Health Center राष्ट्रिय रूपमा परिचित बिरामी-केन्द्रित चिकित्सा गृह हो ’cause हामीले हाम्रा सेवा दिने व्यक्तिहरूलाई परावर्तन गर्ने हाम्रो मूल्य, रूचि, आवश्यकता र रोजाइहरू झल्काउने स्वास्थ्यस्याहार सेवा उपलब्ध गराउन हाम्रो व्यापक अवधारणा छ। हाम्रा प्रतिबद्ध स्याहार टोलीहरू हरेक बिरामीको अनुपम आवश्यकता, संस्कृति, मूल्य र रोजाइहरू बुझ्ने र सम्मान गर्न समर्पित छन्।

व्यापक स्वास्थ्यस्याहार सेवाहरू र 5 वटा सुविधाजकन स्थानहरू

हाम्रा सेवाहरूमा दन्त स्याहार, साधारण पारिवारिक अभ्यास, पालनपोषण, महिला स्वास्थ्य, शर्णार्थीको स्वास्थ्य, दीर्घकालीन रोग व्यवस्थापन, फार्मेसी पहुँच, बीमा नामांकन सहायता, सामाजिक सेवा र बिरामी शिक्षाहरू पर्दछन्।