CenteringPregnancy® र CenteringParenting®

Lancaster Health Center छिट्टै आमाबुवा हुन लागेका र बढ्दो परिवारका आमाबुवा हुन लागेका हाम्रा बिरामीहरूलाई अर्थपूर्ण जानकारी र अनुभव उपलब्ध गराउन सेन्टरिङ हेल्थ केयर इन्स्टिच्युट (Centering Healthcare Institute) सहभागी भएको छ।

Centering® समूहहरूले परम्परागत एकपछि अर्को भेट भेटलाई प्रतिस्थापन गर्छन् र लाङ्केस्टर स्वास्थ्य स्याहार टोलीमा मूल्याङ्कन, शिक्षा र सहायता उपलब्ध गराउँछन्। CenteringPregnancy® र CenteringParenting® ले हाम्रो वेलनेस सर्कल कार्यक्रम (Wellness Circle Program) मा समूहहरू प्रस्ताव गर्छन् र हाल अंग्रेजी र स्पेनिश दुबैमा प्रतिनिधित्व गर्छन्।

Lancaster Health Center को Centering® समूहहरू हाम्रो नयाँ होल्याण्ड एभेन्यू साइटका समूह कोठामा हुन्छन्।
तपाईंसँग कुनै प्रश्नहरू छन् वा कार्यक्रममा सहभागिताको ’boutमा थप जानकारी चाहनुहुन्छ भने, कृपया हाम्रो वेलनेस सर्कल कोअर्डिनेसनका लाई 717-299-6371 एक्सटेन्सन 11210 मा सम्पर्क गर्नुहोस्।

CenteringPregnancy®

CenteringPregnancy® ले अभिभावकीय स्याहारमा ध्यान केन्द्रित गर्छ।
हामीले तपाईंलाई तपाईंको गर्भावस्थाभरिका साथसाथै बच्चाको जन्म र तपाईंको शरीरको स्याहार गर्न शिक्षा उपलब्ध गराउँछौं।यो

कार्यक्रम तपाईंको गर्भावस्थाभरमा दश सत्रमा पूरा हुन्छ, जसमा तपाईं आफ्नो प्रदायकसँग व्यक्तिगत रूपमा भेट हुनुहुनेछ र गर्भावस्थाको अनुभव भएका अन्य आमाबुवाहरूसँग समूहमा भेट हुनुहुनेछ।हरेक सत्रको अवधिमा समूहका सदस्यहरूलाई तपाईंको गर्भावस्थाको प्रगतिको ’boutमा चिन्ता र समाधानहरू, तपाईंको शरीर र तपाईंको परिवारको ’boutमा छलफल गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ।

 

CenteringParenting®

CenteringParenting® ले समूहमा अन्य आमाबुवाहरूसँग प्रश्न, सुझाव र अनुभवहरू हलुका र आरामदायी वातावारणमा उपलब्ध गराउँदा साझा गर्दा, आमा र बच्चाको पूर्ण क्षेत्रको स्वास्थ्यस्याहारमा ध्यान केन्द्रित गर्छ।

CenteringParenting® जन्म पछिको पहिलो 15 महिनाभर आफ्नो र आफ्नो बच्चाको स्वास्थ्य मूल्याङ्कनमा संलग्न आमासँग नियमित रूपमा भेट गर्नेछ। समूहका छलफलहरूले समूहका सदस्यहरूलाई तपाईंको बच्चाको आवश्यकता, तपाईंको व्यक्तिगत स्वास्थ्य र तपाईंको परिवारको ’boutमा छलफल गर्न प्रोत्साहित गर्छ ’cause हाम्रो स्याहार टोलीले आमा र बच्चाको लागि मानक स्वास्थ्यस्याहार पूरा गर्छ।

*CenterPregnancy® र CenteringParenting® भनेको गर्भावस्था देखि तपाईंको बच्चाको पहिलो 15 महिनाको उमेरसम्मको 12-24 महिनासम्मको ट्रान्जिसनको वेलनेस सर्कल हो।