COVID-19 Mizajou

Pòt Lancaster Sant Sante yo ouvè a tout moun nan kominote nou an ki bezwen èd pou jwenn epi rete an sante atravè videyo fas-a-fas, nan telefòn, oswa an pèsòn. tcheke > PAJ SA A < pou wè yon lis ki ajou sou sèvis ki disponib yo, kote yo ye, ak lè.

LHC Main Liy
(717) 299-6371
Pasyan Pòtal
Pasyan Pòtal

Nou kanpe dèyè kominote an sante

Our Story

Healthy Souri pou timoun yo

Pwogram Dantè Healthy Smiles nou an ap ofri deyò sant Dlo nou an!

Yon vizit souri Sante bay fanmi yo chans pou yo ajoute nan yon vizit dantè pou pitit yo ki gen laj 5 ak anba pandan yon vizit medikal. Vizit rapid, konfòtab ak entèaktif sa yo gen ladan yon tès depistaj dantè, netwayaj ak vèni fliyò ak yon ijyenis Sante Piblik.

Rele nan 717-299-6371 pou pran randevou pou yon vizit souri Sante oswa gout pa tant deyò si ou gen yon randevou medikal fanmi nan Sant Dlo Dlo nou an.

Ekite ak aksè egal pou tout moun

Nan nenpòt etap lavi nou entegre kò, lespri, ak kè pa bay swen prensipal, swen dantè, sante konpòtmantal, ak sèvis sosyal nan yon relasyon ki akeyi, ranfòse, epi li ede kominote nou an transande. Nou kwè nan sante antye. Sa vle di nou adrese ak geri maladi, men egalman enpòtan, nou jwenn nan la sa ki lakòz kòz yo pa travay deyò nan swen dirèk ak konsantre sou fleo sosyal yo ki dwe adrese reyalize ekite vre.

Nou avèk imilite konprann e anbrase lavi konplèks ak fòs inik, epi travay di pou kraze tout baryè pou swen. Nou egziste pou asire ke tout moun gen aksè a swen yo bezwen jwenn epi rete an sante. Chak fanmi, zanmi, ak vwazen kontribye konplètman nan vitalite nan fò nou yo ak kominote rakonte.

Nou sèvis

Rankontre ekip nou an ki gen Founisè
Founisè pwogresis nou yo swen pwofondman pou pasyan yo epi yo vini nan kominote nou an ki gen eksperyans inik ak divès orijin kiltirèl
Pasyan nouvo
Nou akeyi nouvo pasyan yo rele nou nan 717-299-6371 pou pran yon randevou
Tarif Pwogram Tarif glisman
Nou ofri yon pousantaj rabè oswa frè nominal pou sèvis medikal ak prevantif dantè ofri nan sant nou yo

Ede nou asire ke tout moun nan kominote vibran nou an gen aksè a swen yo bezwen jwenn epi rete an sante.

Fè yon Don

Nou kote
1
Dlo Street
304 North Dlo Street
Lancaster, PA
Telefòn: 717-299-6371
2
Reynolds Middle School
605 West Walnut Street
Lancaster, PA
Telefòn: 717-299-6371
3
Duke Street
625 South Duke Street
Lancaster, PA
Telefòn: 717-299-6371
4
Bò klere
515 Hershey Avenue
Lancaster, PA
Telefòn: 717-299-6371
5
New Holland Avenue
802 New Holland Avenue
Lancaster, PA
Telefòn: 717-299-6371
Tout detay kote nou ye a