Konsènan Nou

Swen Sante Sa Cares pou
Kominote nou an


Pou 44 ane, Lancaster Sant Sante te ofri-wo kalite ak konpasyon swen medikal ak dantè nan tout nan kominote nou an, kèlkeswa estati ekonomik yo. Nou wè tout pasyan yo, kèlkeswa asirans lan. Nou gen yon Tarif Pwogram Tarif glisman, ki ofri yon pousantaj rabè oswa frè nominal pou sèvis medikal ak prevantif dantè ofri nan enstalasyon nou yo ki baze sou revni nan kay la ak gwosè.

Nou se yon Nasyonalman Rekonèt Pasyan-santre Kay Medikal

Sant Sante Lancaster se yon Kay Medikal ki Santre sou Pasyan ki rekonèt nasyonalman poutèt apwòch konplè nou pou bay sèvis swen sante pou reflete valè, enterè, bezwen, ak chwa moun nou sèvi yo. Ekip swen angaje nou yo dedye a konprann epi respekte bezwen inik, kilti, valè ak preferans chak pasyan an.

Sèvis swen sante Comprehensive ak 5 kote ki pratik

sèvis nou enkli swen dantè, pratik fanmi jeneral, prenatal, sante fanm, sante refijye, jesyon maladi kwonik, aksè famasi, asistans enskripsyon asirans, sipò travay sosyal, tretman pou sèvi ak dwòg, kite fimen, ak edikasyon pasyan yo.