Our Story

Nou kanpe dèyè kominote an sante

Nan nenpòt etap lavi nou entegre kò, lespri, ak kè pa bay swen prensipal, swen dantè, sante konpòtmantal, ak sèvis sosyal nan yon relasyon ki akeyi, ranfòse, epi li ede kominote nou an transande. Nou kwè nan sante antye. Sa vle di nou adrese ak geri maladi, men egalman enpòtan, nou jwenn nan la sa ki lakòz kòz yo pa travay deyò nan swen dirèk ak konsantre sou fleo sosyal yo ki dwe adrese reyalize ekite vre.

Nou avèk imilite konprann e anbrase lavi konplèks ak fòs inik, epi travay di pou kraze tout baryè pou swen. Nou egziste pou asire ke tout moun gen aksè a swen yo bezwen jwenn epi rete an sante. Chak fanmi, zanmi, ak vwazen kontribye konplètman nan vitalite nan fò nou yo ak kominote rakonte.

Nou se yon Nasyonalman Rekonèt Pasyan-santre Kay Medikal

Sant Sante Lancaster se yon Kay Medikal ki Santre sou Pasyan ki rekonèt nasyonalman paske nou gen yon apwòch enklizif pou bay sèvis swen sante ki reflete kilti, valè ak bezwen moun nou sèvi yo.

Sèvis Swen Sante nan 5 Lokasyon Lancaster yo

sèvis nou gen ladan swen primè, swen dantè, sante konpòtmantal, ak sèvis sosyal.

Nou Tarif Pwogram Tarif glisman ofri yon pousantaj rabè oswa frè nominal pou sèvis dantè medikal ak prevantif yo ofri nan sant nou yo ki baze sou revni nan kay la ak gwosè.