Rapò anyèl

Nou ane nan revizyon

Nou onore yo gade dèyè sou yon lòt ane kòm kay la medikal & dantè pou anpil nan vwazen nou yo nan yon kominote ki akeyi swen sante kòm yon dwa moun.

2019 Rapò Anyèl