Rankontre ekip nou an ki gen Founisè

Sant Sante Lancaster fyè pou ou Pasyan ki santre sou Kay Medikal

pa bay yon kontinyèl, relasyon pèsonèl ant ou menm, founisè ou, ak ekip swen sante ou. Apwòch konplè nou an pou bay sèvis swen sante reflete valè yo, enterè, bezwen, ak chwa nan moun yo nou sèvi yo. Ekip nou yo pran swen angajman yo dedye a konprann ak respekte bezwen inik ou a, kilti, valè, ak preferans. Kòm yon kay medikal santre sou pasyan an, nou apresye ou kòm yon manm nan ekip swen nou yo. Chak pasyan se yon manm nan yon ekip swen idantifye pa sit ak koulè ki fèt patnè avèk ou pou satisfè bezwen swen sante endividyèl ou yo. Tanpri pran yon minit pou jwenn ekip ou ak konekte avèk nou tou de pandan ak deyò nan swen sante ou vizit.

Ekip swen medikal Bright Side

Kote Bright Side nou an se tanporèman fèmen pou pasyan yo.

Ekip swen medikal Duke Street la

Jacqueline Brysacz, CRNP, MPH

Ekip: Green

Zòn ekspètiz: Medsin pou Fanmi / OB

Lang: Angle, Panyòl, ak Pòtigè

Rebeka Carnes, CRNP

Ekip: Green

Zòn ekspètiz: Medsin Familyal

Lang: Angle ak Panyòl

Janet Cipoletta, DNP

Ekip: Blue

Zòn ekspètiz: Medsin Familyal

Lang: Frantz

Erica Coulter, MD

Ekip: Blue

Zòn ekspètiz: Medsin pou Fanmi / OB ak Tretman pou Abi Estipefyan

Lang: Angle ak Panyòl

Timoun Kummerling, DNP

Ekip: Blue

Zòn ekspètiz: Medsin Familyal

Lang: Frantz

Sabrina Milhous, MD

Ekip: Blue

Zòn ekspètiz: Medsin pou Fanmi / OB

Lang: Angle ak Panyòl

Madhumita Sadhukhan, MD - Direktè Medikal Asosye

Ekip: Green

Zòn ekspètiz: Medsin Fanmi / Sante Fanm (GYN)

Lang: Angle, Panyòl, ak Bengali

Marin Sen, CRNP

Ekip: Green

Zòn ekspètiz: Medsin Familyal

Lang: Angle ak Khmer

Ekip Swen Dantè Duke Street

Sarah Craig, DMD

Ekip: Dantè

Zòn ekspètiz: Jeneral Dentistry

Lang: Frantz

Anna Ebersol, RDH

Ekip: Dantè

Zòn ekspètiz: Enfimyè ak Sante Piblik Ijyèn Dantè

Lang: Angle ak PA Olandè

Melissa Hamers, DDS - Chèf Ofisye Dantè

Ekip: Dantè

Zòn ekspètiz: Jeneral Dentistry

Lang: Frantz

Sara Mentzer, RDH

Ekip: Dantè

Zòn ekspètiz: Dijans ijyèn

Lang: Frantz

Kyra Lea Schirk, DMD

Ekip: Dantè

Zòn ekspètiz: Jeneral Dentistry

Lang: Frantz

Nicole Strayer, RDH

Ekip: Dantè

Zòn ekspètiz: Dijans ijyèn

Lang: Frantz

Jeremy Trowbridge, RDH

Ekip: Dantè

Zòn ekspètiz: Dijans ijyèn

Lang: Frantz

Ekip New Holland Avenue swen medikal

Derick Brubaker, MD

Ekip: Blue

Zòn ekspètiz: Medsin Familyal

Lang: Angle ak Panyòl

Thomas Gates, MD

Ekip: Blue

Zòn ekspètiz: Medsin pou Fanmi / OB ak Tretman pou Abi Estipefyan

Lang: Frantz

Linda Gort, CRNP

Ekip: Green

Zòn ekspètiz: Medsin pou Fanmi / OB

Lang: Angle, Panyòl, ak franse

Kathy Hagelgans, CRNP

Ekip: Green

Zòn ekspètiz: Medsin Familyal

Lang: Frantz

Kristin Harker, CNM

Ekip: Koulè wouj violèt

Zòn ekspètiz: Enfimyè fanmsaj, psikyatri

Lang: Angle ak franse

Doug Leaman, MD

Ekip: Blue

Zòn ekspètiz: Famliy Medsin / OB

Lang: Angle ak Panyòl

Stephen Ratcliffe, MD

Ekip: Green

Zòn ekspètiz: Medsin pou Fanmi / OB

Lang: Frantz

Kelly Reese, MD

Ekip: Blue

Zòn ekspètiz: Medsin Familyal

Lang: Angle ak Panyòl

Tracey Smith, FÈ

Ekip: Green

Zòn ekspètiz: Medsin familyal / OB, manipilasyon osteopati, ak tretman pou abi sibstans

Lang: Frantz

Cara Torres, CRNP

Ekip: Koulè wouj violèt

Zòn ekspètiz: Sante Fanm / OB

Lang: Angle ak Panyòl

Ekip Swen Medikal Reynolds Middle School

Audrey Patterson, CRNP

Zòn ekspètiz: Medsin Familyal

Lang: Frantz

Amanda Yoder, CRNP

Zòn ekspètiz: Medsin Familyal

Lang: Frantz

Ekip swen medikal lari Dlo

Liz Amos, CRNP

Ekip: Green

Zòn ekspètiz: Medsin Familyal

Lang: Frantz

Kevin Beuler, PA-C

Ekip: Blue

Zòn ekspètiz: Medsin Familyal

Lang: Frantz

Jennifer Brubaker, MD

Ekip: Blue

Zòn ekspètiz: Pedyatri

Lang: Angle ak Panyòl

Anne-Marie Derrico, MD - Chèf Ofisye Medikal la

Ekip: Green

Zòn ekspètiz: Medsin Familyal

Lang: Angle ak Panyòl

Rebekah Grumbrecht, PA-C

Ekip: Green

Zòn ekspètiz: Medikaman pou Fanmi ki grav

Lang: Frantz

Chantal Kabamba, CRNP

Ekip: Blue

Zòn ekspètiz: Medsin Familyal

Lang: Angle, franse, ak Lingala

Althea Keener, MD

Ekip: Blue

Zòn ekspètiz: Medsin Familyal

Lang: Angle ak Panyòl

Kate Lattanzio, MD

Ekip: Green

Zòn ekspètiz: Medsin pou Fanmi / OB

Lang: Frantz

Kirsten Miller, CRNP

Ekip: Green

Zòn ekspètiz: Medsin Familyal

Lang: Frantz

Matthew Weitzel, MD - Direktè Medikal Asosye

Ekip: Blue

Zòn ekspètiz: Medsin pou Fanmi / OB, NaProTeknoloji, ak Tretman pou Abi Estipefyan

Lang: Angle ak Panyòl

Lauren Zeiset, PA-C

Ekip: Green

Zòn ekspètiz: Medsin Familyal

Lang: Angle ak Panyòl

Joshua Wilkins, PA-C

Ekip: Green

Zòn ekspètiz: Medsin Familyal

Lang: Frantz