CenteringPregnancy® ak CenteringParenting®

-Aprè pa ofri ...

Lancaster Health Center te jwenn ak la Santre Enstiti Swen Sante bay enfòmasyon enpòtan ak eksperyans pasyan nou yo ki se byento-a-yo paran yo ak paran yo nan fanmi k ap grandi.

Gwoup Centering® ranplase vizit tradisyonèl yon sèl-a-youn epi bay evalyasyon, edikasyon, ak sipò ansanm avèk ekip swen Lancaster Health Center a. Yo ofri CenteringPregnancy® ak CenteringParenting® kòm gwoup nan Pwogram Sèk Byennèt nou yo, epi yo kounye a se dirijan nan tou de angle ak panyòl.

Gwoup Centering® Sant Sant Lancaster la fèt nan Sal Gwoup la nan sit New Holland Avenue nou an. Si ou gen nenpòt kesyon oswa ou ta renmen plis enfòmasyon sou patisipasyon pwogram lan, tanpri kontakte Kowòdinasyon Wellness Circle nou an nan 717-299-6371 ext. 11210.

CenteringPregnancy®

CenteringPregnancy® konsantre sou swen prenatal. Nou ofri ou edikasyon sou kò chanjman nan tout gwosès ou kòm byen ke nesans la ak swen nan tibebe w la.

Pwogram sa a konplete nan dis sesyon pandan tout gwosès ou, nan ki w ap rankontre ak founisè ou yo endividyèlman epi Lè sa a, rantre nan ak lòt paran ki gen gwosès nan yon anviwònman gwoup. Pandan chak sesyon, yo ankouraje manm gwoup yo diskite sou enkyetid ak solisyon sou pwogrè nan gwosès ou, kò ou, ak fanmi ou.

CenteringParenting®

CenteringParenting® konsantre sou swen medikal konplè manman yo ak ti bebe yo, pandan y ap bay yon atmosfè limyè ak rilaks pataje kesyon, konsèy, ak eksperyans ak lòt paran nan gwoup la.

Gwoup la CenteringParenting® rankontre regilyèman pandan tout 15 premye mwa ki vini apre nesans la, ak manman an patisipe aktivman nan evalyasyon an sante nan tèt li ak tibebe li. Diskisyon an gwoup ankouraje manm gwoup yo alèz idantifye bezwen tibebe w la, pwòp sante endividyèl ou, ak fanmi ou kòm ekip swen nou an konplete evalyasyon sante estanda pou manman an ak tibebe.

* CenterPregnancy® ak CenteringParenting® se yon Sèk Wellness 12-24 mwa pandan tranzisyon soti nan gwosès nan 15 premye mwa yo nan lavi pitit ou a. Nou ankouraje w, men ou pa oblije patisipe nan tou de Sèk Byennèt.