Bò klere
Swen medikal
515 Hershey Avenue
Lancaster, PA 17603
Telefòn: 717-299-6371
Orè:
Duke Street
Swen Medikal ak Dantè
625 South Duke Street
Lancaster, PA 17602
Telefòn: 717-299-6371
Orè:
New Holland Avenue
Swen medikal
802 New Holland Avenue
Suite 200
Lancaster, PA 17602
Telefòn: 717-299-6371
Orè:
Dlo Street
Administrasyon | Swen medikal
304 North Dlo Street
Lancaster, PA 17603
Telefòn: 717-299-6371
Orè:
Reynolds Middle School
Swen medikal | Sant sante ki baze nan lekòl
605 West Walnut Street
Lancaster, PA 17603
Telefòn: 717-299-6371
Orè:

»Biwo administrasyon: Rele 717-299-6372
»Enkyetid Pasyan: Imèl quality.compliance@lanchc.org
»Relasyon medya: Imèl kominikasyon@lanchc.org