Dantè Swen

Lancaster Sant Sante se fyè yo dwe
ou Pasyan ki santre sou Kay Medikal

Lancaster Health Center se tankou yon kay medikal ki santre sou pasyan ke yo rekonèt nasyonalman paske nou gen apwòch konplè pou bay sèvis swen sante ki baze nan ekip pou reflete valè, enterè, bezwen, ak chwa moun nou sèvi yo. Ekip swen angaje nou yo dedye a konprann epi respekte bezwen inik, kilti, valè ak preferans chak pasyan an. Rankontre nou ekip founisè yo.

Pou ijans dantè, randevou menm jou a oswa pwochen jou ki disponib nan adisyon a orè randevou nan lavni. Pou fè yon randevou pou yon randevou dantè nan sit Duke Street nou an, tanpri rele 717-299-6371. Nan ka ta gen yon ijans ki menase lavi, tanpri rele 911.

Dantè Swen

Sèvis dantè nou yo enkli:

  • Egzamen
  • X-reyon
  • Pwofilaktik (netwayaj)
  • Fillings
  • Ekstraksyon yo
  • Kanal rasin Anyè yo

Pwogram Healthy Smiles

Pwogram Healthy Smiles nou an entegre nan sant medikal nou yo ak pèmèt fanmi okipe yo konplete vizit dantè pou timoun yo ki gen laj 5 ak anba pandan vizit medikal yo. Vizit sa yo gen ladan tès depistaj dantè, pwofilaktik (netwayaj), ak vèni fliyò.

Vizit yo konplete pa yon ijyenis Sante Piblik Dantè. Pasyan ki pa gen asirans dantè kapab kalifye pou nou an Tarif Pwogram Tarif glisman.

Pou pran yon randevou ak yon Pwogram Ijyèn Healthy Smiles, mande pandan pwochen randevou medikal ou oswa rele sant nou an nan 717-299-6371.