Dantè Swen

Nou kwè nan sante antye

Nan nenpòt etap lavi nou entegre kò, lespri, ak kè pa bay swen prensipal, swen dantè, sante konpòtmantal, ak sèvis sosyal nan yon relasyon ki akeyi, ranfòse, epi li ede kominote nou an transande. Pwogresis nou an ekip swen yo swen pwofondman pou pasyan yo epi vini nan kominote nou an ki gen eksperyans inik ak divès orijin kiltirèl.

Pandan ke Lancaster Health Center chaje frè pou sèvis swen sante nou bay yo, gen anpil diferan metòd peman ki kenbe sèvis nou yo abòdab pou pasyan yo. Nou pran swen pasyan ki pa gen okenn asirans, asirans komèsyal, Asistans Medikal * oswa Medicare. Nou Tarif Pwogram Tarif glisman ofri yon pousantaj rabè oswa frè nominal pou sèvis dantè medikal ak prevantif yo ofri nan sant nou yo ki baze sou revni nan kay la ak gwosè.

Pou pran yon randevou dantè ijan oswa prevantif, tanpri rele 717-299-6371. Pou enkyetid ijan dantis oswa medikal apre èdtan, rele 717-299-6371 pale ak yon founisè sou-rele. Nan ka ta gen yon ijans ki menase lavi, tanpri rele 911.

Dantè Swen

Sèvis dantè nou yo enkli:

  • Egzamen
  • X-reyon
  • Pwofilaktik (netwayaj)
  • Fillings
  • Ekstraksyon yo
  • Kanal rasin Anyè yo

Pwogram Healthy Smiles

Yon vizit souri Sante bay fanmi yo chans pou yo ajoute nan yon vizit dantè pou pitit yo ki gen laj 5 ak anba pandan yon vizit medikal. Vizit rapid, konfòtab ak entèaktif sa yo gen ladan yon tès depistaj dantè, netwayaj ak vèni fliyò ak yon ijyenis Sante Piblik. Pasyan ki pa gen asirans dantè kapab kalifye pou nou Tarif Pwogram Tarif glisman.

Rele nan 717-299-6371 pou pran randevou pou yon vizit souri Sante oswa gout pa tant deyò si ou gen yon randevou medikal fanmi nan Sant Dlo Dlo nou an.