Opòtinite Volontè

Ap chache fè yon diferans nan lavi yon moun epi yo dwe yon pati entegral nan ou kominote lokal la?

Nou gen anpil opòtinite ki sòti nan klinik nan administratif. Pati ou kòm yon volontè se vital nan operasyon yo nan fasilite nou an, menm jan ou kontribye tan ou ak talan sèvi pasyan nou yo ak kominote nou an. Kounye a, nou ap chèche volontè pou plizyè wòl. Tanpri pran yon moman pou ranpli aplikasyon volontè a.

Yon fwa ou fin ranpli, tanpri voye aplikasyon w lan ak rezime (si sa aplikab) nan connect@lanchc.org.