Opòtinite Volontè

Ou kanpe dèyè kominote an sante?

Si ou kwè nan ekite nan swen sante ki resevwa, ranfòse, ak ede tout kominote nou an transande, Lè sa a, w ap nan plas la dwat! Nou gen yon pakèt opòtinite volontè ki disponib pou ou pou bay tan ou ak talan, ki soti nan klinik nan administratif. Tanpri pran yon moman pou ranpli yon aplikasyon volontè ~

Yon fwa ou fin ranpli, tanpri voye aplikasyon w lan ak rezime (si sa aplikab) nan konekte@lanchc.org.