Opòtinite Volontè

Ou kanpe dèyè kominote an sante?

Si ou kwè nan ekite nan swen sante ki resevwa, ranfòse, epi ede tout kominote nou an transande, Lè sa a, w ap nan plas la dwat! Nou gen yon pakèt opòtinite volontè ki disponib pou ou pou w bay tan ou ak talan yo, soti nan klinik pou administratif. Tanpri pran yon ti moman pou ranpli yon aplikasyon volontè ~

Yon fwa ou fin ranpli, tanpri voye aplikasyon w lan ak rezime (si sa aplikab) nan konekte@lanchc.org.