वार्षिक रिपोर्ट

हाम्रो समीक्षा समीक्षा वर्ष

हामी अर्को बर्ष फर्केर हेरेका छनौं चिकित्सा र दन्त घरको रूपमा धेरै समुदायका हाम्रा छिमेकीहरूको लागि जसले स्वास्थ्य सेवालाई मानव अधिकारको रूपमा स्वागत गर्दछ।

2019 वार्षिक रिपोर्ट