स्वयम्सेवक अवसरहरू

कसैको जीवनमा फरक पार्ने र तपाईंको अभिन्न हिस्सा हुन खोज्दै स्थानीय समुदाय?

हामीसँग क्लिनिकलदेखि प्रशासनिक सम्म असंख्य अवसरहरू छन्। एक स्वयम्सेवकको रूपमा तपाइँको अंश हाम्रो सुविधाहरूको सञ्चालनका लागि महत्त्वपूर्ण छ, किनकि तपाइँ हाम्रो बिरामीहरू र हाम्रो समुदायको सेवा गर्न तपाइँको समय र प्रतिभालाई योगदान दिनुहुन्छ। हाल, हामी विभिन्न भूमिकाहरूको लागि स्वयम्सेवकहरूको खोजी गर्दैछौं। स्वयम्सेवा आवेदन भर्नुहोस्।

एक पटक पूर्ण भएपछि, कृपया तपाईंको अनुप्रयोग फर्वार्ड गर्नुहोस् र पुन: सुरू गर्नुहोस् (यदि लागू भएमा) लाई कनेक्ट@lanchc.org.