Kheyraadka Bukaanka

Waxaan ka badan nahay kooxda daryeelka. Waxaan nahay koox that xannaaneysaa, isku xira, oo iskaashi sameysa.

Waxbarashada Bukaanka

La-hawlgalayaasha Xarunta Caafimaadka ee Lancaster oo ay weheliso Barnaamijka Kalkaalinta Kulliyadaha Bulshada ee Harrisburg ee Xaruntayada New Holland Avenue si ay ugu fidiso waxbarasho bukaan-socod bilaash ah oo ku saabsan mowduucyo / xaalado caafimaad oo badan. Ardayda kalkaalinta caafimaadku waxay la shaqeeyaan bukaanka si ay u horumariyaan caadooyin caafimaad qaba si ay ula kulmaan himilooyinka caafimaad ee qof walba.

Taageerada Shaqada Bulshada

Waaxdayada Shaqada Bulshada ayaa ku xira bukaanka ilaha looga baahan yahay in lagu taageero caafimaadka guud, oo ay ka mid yihiin:

 • Maareynta daryeelka kalkaalisada
 • Adeegyada duulista
 • Caawinta qaxootiga
 • Ku xirida adeegyada taageerada bulshada
 • U doodista bukaanka
 • Caawinta isqorista caymiska

Isuduwidda Daryeelka

Isuduwidda daryeelka ayaa u adeegta sidii qayb ka mid ah kooxahayada daryeelka si ay uga caawiso bukaannada inay fahmaan oo ay u maareeyaan xaaladooda caafimaad. Isku-duwayaasha daryeelka ayaa diyaar u ah inay kaa taageeraan:

 • Waxbarashada caafimaadka
 • Dib u eegista daawada
 • Caawinta iskuduwida daryeelka takhasuska ah iyo baahiyaha kale ee daryeelka
 • U gudubka maaraynta daryeelka
 • Qorsheynta daryeelka sare

Goobaha Caafimaadka

Goobaha Caafimaadka ayaa bixiya daryeel shaqsiyeed, waxbarasho kooxeed, iyo taageero facooda bukaan socodka la soo gudboonaada baaritaan la mid ah. Xarunta Caafimaadka ee Lancaster waxay bixisaa xiisado kooxeed ah waalidiinta filanaya, waalidiinta cusub iyo carruurtooda, maaraynta sonkorowga, iyo inbadan!

Wixii macluumaad dheeri ah ama jadwalka kalfadhiga Fayoqabka, fadlan la xiriir Isku-duwahaaga Fayoqabka wanaaga 299-6372 ext. 11210.

Ku xirida ilaha bulshada

Waxaan isla soo marnay khabiiro ka tirsan bulshadayada si aan u siino daryeel ku habboon bukaannadeenna goobta, oo ay ka mid yihiin:

 • Waxbarashada bukaanka
 • Caafimaadka dhaqanka
 • Caawimaad xagga sharciga ah
 • Daryeelka lafdhabarta
 • Helitaanka farmasiiga goobta

Si aad uhesho agabyadan, wac xaruntayaga 717-299-6371.

Bixinta Howlaha & Barnaamijka Qiime dhimista Lacagta

Xarunta Caafimaadka ee Lancaster waxay ka qaadaa khidmooyinka adeegyada daryeelka caafimaad ee aan bixinno. Waxaa jira habab badan oo lacag bixinta oo hubiya in adeegyada la awoodi karo.

Barnaamijkeenan Qiime dhimista Waxay bixisaa qiime dhimis ama lacag aan caadi ahayn oo loogu talagalay adeegyada caafimaadka iyo kahortagga ilkaha ee lagu bixiyo xarumahayaga iyadoo lagu saleynayo dakhliga qoyska iyo cabirka.

Waxaan daryeeleynaa bukaanka aan laheyn caymis, caymis ganacsi, Caawimaad Caafimaad / Medicaid, ama Medicare. Bukaannadu waxay u qalmaan Caawimaadka Caafimaadka iyo Caymiska Goobta haddii ay la kulmaan dakhli, ilo, iyo shuruudaha u-qalmitaanka.

Wixii caawimaad ah ee ku saabsan is-qorista caymiska, fadlan ka wac Waaxda Shaqada Bulshada 717-299-6371.

Hadaadan hubin in caymiskaagu daboolayo howlaheena, fadlan nala soo xiriir si aan ulahadalno Qeybta Biilkaaga 717-299-6371.

Caawinta Diiwaangelinta Caymiska

Wac 717-299-6371 ama kala hadal takhtar takhasus gaar ah u leh bukaanka mid ka mid ah Goobahayaga si aad ballan uga sameysatid shaqaale bulsheed oo ka fiirsan kara u qalmiddaada barnaamijyo kala duwan.

Shaqaalahayaga bulshada ayaa kaa caawin kara inaad codsatid Caawinaad Caafimaad ama CHIP waqti kasta ee sanadka.

Haddii aad tahay qof weyn oo aadan tayo u lahayn Medical Assistance, waad uqalmi kartaa Caymiska Caafimaadka Suuqa.

Haddii aadan u-qalmin wax barnaamijyo caymis ah, shaqaalahayaga bulshada ayaa kaa caawin kara inaad codsatid barnaamijyada tabaruca ee isbitaalka deegaanka.

Maqalka bukaanka

Bukaannadu waxay kuxiran karaan Xarunta Caafimaadka ee Lancaster iyada oo loo sii maro Maqalka bukaanka. Qalabkan khadka tooska ah wuxuu u oggolaanayaa bukaanjiifku inuu codsado ballan, helitaan macluumaad, iyo inuu kula xiriiro kooxda daryeelkaaga wakhti kasta.

Xuquuqda Bukaanka & Masuuliyadaha

Xarunta Caafimaadka ee Lancaster, hadafkayagu waa inaan gaarno sinaanta iyada oo loo marayo daryeel caafimaad oo soo dhaweynaya, xoojiya, oo ka caawiya kor u qaadida bulshada oo dhan. Iyada oo la jaan qaadaya hadafkeena iyo ujeedkeena, waxaan soo bandhigeynaa Xuquuqda Bukaanka iyo Masuuliyadaha soo socda:

Barnaamijyada & Adeegyada - Buug-yaraha

Xarunta Caafimaadka ee Lancaster waxay bixisaa daryeelka aasaasiga ah, daryeelka ilkaha, caafimaadka dabeecadda iyo adeegyada bulshada iyada oo loo marayo xiriir soo dhaweynaya, xoojiya, oo ka caawiya kor u qaadista bulshada oo dhan. Waxaan wax ka qabannaa oo aan daaweynaa cudurrada, laakiin sidoo kale waa muhiim, waxaan ka shaqeynaa sababaha keena.

Albaabadayadu waa u furan yihiin qof kasta beesheena dhexdeeda oo u baahan caawimaad helitaanka iyo caafimaad qab.