Báo cáo hàng năm

Của chúng ta năm xem xét

Chúng tôi rất vinh dự được nhìn lại một năm nữa với tư cách là nhà y tế & nha khoa cho rất nhiều người hàng xóm của chúng tôi trong một cộng đồng chào đón chăm sóc sức khỏe như một quyền của con người.

Báo cáo thường niên 2019