Gặp gỡ ban giám đốc

Trung tâm Y tế Lancaster là một Tổ chức Phúc lợi Cộng đồng 501 (c) 3 với Ban Giám đốc cộng đồng tình nguyện. 51% Hội đồng quản trị của chúng tôi là bệnh nhân của Trung tâm Y tế Lancaster. Kết quả là sự kết hợp của các nhà lãnh đạo cộng đồng, những người hiểu và nắm lấy cuộc sống phức tạp và những thế mạnh độc nhất, và làm việc chăm chỉ để phá vỡ mọi rào cản để chăm sóc.

Ban lãnh đạo

Alisa Jones - Chủ tịch & Giám đốc điều hành - Trung tâm y tế Lancaster

David R. Kreider - Ghế - Ephrata

Jeffrey S. Bleacher - Phó Chủ tịch - Ross Buehler Falk & Co., LLP

Charles H. Simms, Jr. Thủ quỹ - Ngân hàng PNC

Jean Weglarz - Thư ký - Tình nguyện viên cộng đồng

Thành viên Hội đồng quản trị

Brian Burgess - Sức khỏe tổng hợp

Theodora M. Ghếell - Danh dự - Tình nguyện viên cộng đồng

Stephen W. Cody - Danh dự - Cody & Pfursich

Denise Elliott - McNees Wallace & Nurick

Sandra Garcia - Thượng viện Hoa Kỳ, Thượng nghị sĩ Casey

Jacqueline McCain - Tình nguyện viên cộng đồng

Stu Metzler - Quản lý dự án CCS

Ken Nissley - Tình nguyện viên cộng đồng

Heidi Shirk - Văn phòng hỗ trợ của Hạt Lancaster

Bob Shoemaker - Tình nguyện viên cộng đồng

Cindy Stewart - Quỹ đầu tiên của cộng đồng

Jannat Veras - Thiết kế làm đẹp Jannat