Mặt tươi sáng
Chăm sóc y tế
Đại lộ 515 Hershey
Lancaster, PA 17603
Điện Thoại: 717-299-6371
Giờ Mở Cửa:
Phố Duke
Chăm sóc Y tế & Nha khoa
625 đường South Duke
Lancaster, PA 17602
Điện Thoại: 717-299-6371
Giờ Mở Cửa:
Đại lộ Hà Lan mới
Chăm sóc y tế
Đại lộ 802 Hà Lan mới
Suite 200
Lancaster, PA 17602
Điện Thoại: 717-299-6371
Giờ Mở Cửa:
Đường nước
Quản trị | Chăm sóc y tế
304 đường nước Bắc
Lancaster, PA 17603
Điện Thoại: 717-299-6371
Giờ Mở Cửa:
Trường trung học Reynold
Chăm sóc y tế | Trung tâm y tế trường học
Phố Tây Walnut
Lancaster, PA 17603
Điện Thoại: 717-299-6371
Giờ Mở Cửa:

»Quản trị văn phòng: Gọi 717-299-6372
»Mối quan tâm của bệnh nhân: Email quality.compliance@lanchc.org
»Quan hệ truyền thông: Email Communications@lanchc.org