Cơ hội tình nguyện

Tìm cách tạo sự khác biệt trong cuộc sống của ai đó và là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bạn cộng đồng địa phương?

Chúng tôi có nhiều cơ hội từ lâm sàng đến hành chính. Phần của bạn với tư cách là một tình nguyện viên rất quan trọng đối với hoạt động của các cơ sở của chúng tôi, vì bạn đóng góp thời gian và tài năng của mình để phục vụ bệnh nhân và cộng đồng của chúng tôi. Hiện tại, chúng tôi đang tìm kiếm tình nguyện viên cho các vai trò khác nhau. Xin vui lòng dành một chút thời gian để điền vào các ứng dụng tình nguyện.

Sau khi hoàn thành, vui lòng chuyển tiếp đơn đăng ký của bạn và tiếp tục (nếu có) connect@lanchc.org.