Cơ hội tình nguyện

Bạn có đứng đằng sau không cộng đồng lành mạnh?

Nếu bạn tin tưởng vào sự công bằng thông qua chăm sóc sức khỏe chào đón, củng cố và giúp cả cộng đồng của chúng ta phát triển mạnh mẽ, thì bạn đã đến đúng nơi! Chúng tôi có rất nhiều cơ hội tình nguyện để bạn dành thời gian và tài năng của mình, từ y tế đến hành chính. Vui lòng dành một chút thời gian để điền vào đơn tình nguyện ~

Sau khi hoàn thành, vui lòng chuyển tiếp đơn đăng ký của bạn và tiếp tục (nếu có) connect@lanchc.org.