Cơ hội tình nguyện

Bạn có đứng đằng sau không Cộng đồng lành mạnh?

Nếu bạn tin vào sự công bằng thông qua chăm sóc sức khỏe chào đón, củng cố và giúp cả cộng đồng của chúng ta tăng vọt, thì bạn đã đến đúng nơi! Chúng tôi có sẵn rất nhiều cơ hội tình nguyện để bạn dành thời gian và tài năng của mình, từ lâm sàng đến hành chính. Xin vui lòng dành một chút thời gian để điền vào một ứng dụng tình nguyện ~

Sau khi hoàn thành, vui lòng chuyển tiếp đơn đăng ký của bạn và tiếp tục (nếu có) connect@lanchc.org.